Вы находитесь: » » Житло військовикам як складова гарантії національної безпеки
14-09-2017, 12:44, просмотров: 2150, Раздел: Публикации    
Не можна згадувати про військо тоді, коли «ворог у воріт», і сьогодні в часи війни, яка триває, конче потрібно винести уроки з минулого, забезпечуючи непорушність державних гарантій соціального захисту тих, хто захищає країну зі зброєю у руках.
Сьогоднішні лейтенанти і солдати-контрактники мають бути переконані: держава від своїх обов’язків не відступиться, ні вони, ні їх родини не будуть кинуті на призволяще.


Житлова проблема у ЗС України завжди була і залишається найгострішою. За всі часи незалежності держава робила кволі спроби надати захисникам Вітчизни власний притулок і звичайно дива не сталося.
Завадили цьому наші специфічні «вміння»: розтринькувати фінанси; збагачуватись генералітету завдяки посадовцям квартирно-експлуатаційних структур Міноборони, нехтувати проблемами війська на тлі сліпої віри та надії в одвічну дружбу з «братнім народом».

Трохи хронології нормативно-правових актів, які регулювали(-ють) забезпечення житлом військовиків.
За статтею 47 Конституції України: «Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону…»

Згідно статті 16 Закону України «Про Збройні Сили України» (в редакції до 03.11.2006р.): «Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей…»
Сьогодні статтею 16 цього Закону передбачено: «Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців… членів їх сімей…». Як бачите, запасники-відставники виявились баластом, якого потрібно позбутись.

Згідно пункту 8 ст.1 Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей» від 15.06.2004р. «…особи, які звільнилися з військової служби і потребують поліпшення житлових умов, протягом трьох років після звільнення забезпечуються житловими приміщеннями у порядку, передбаченому законодавством…»
Пізніше у грудні 2007 року цей пункт Закону отримав іншу редакцію: «забезпечення житлом осіб, які звільнилися з військової служби і потребують поліпшення житлових умов, провадиться відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Як кажуть, відчуйте різницю.

У 2009 році були внесені зміни до діючого Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», визначивши, що жилі приміщення або грошова компенсація військовослужбовцям, та членам їх сімей, надаються тільки один раз протягом усього часу проходження військової служби.
А до цього командири-начальники та різного роду ділки у погонах, переписували житло на близьких, оформлювали фіктивні шлюби-розлучення, залишаючи власні квартири дружинам, дітям, коханкам тощо, а прибуваючи до іншого місця служби отримували від держави нові квадратні метри
.

Була прийнята і постанова Кабінету Міністрів України «Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов» від 11.03.2011 № 238, якою був визначений порядок формування і ведення Реєстру, але постановою все і завершилось – до тепер реєстру немає.

Діючим наказом Міноборони «Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та [...]» № 737 зазначено: «Списки військовослужбовців, які зараховані на облік, списки осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень … розміщуються на веб-сайтах органів військового управління та на веб-сайті МО України в мережі Інтернет…»
Але не шукайте ці списки - 404 - Page Not Found, останнього разу їх можна було бачити років з чотири тому.

Навіть парламент країни опікувався ефективністю використання бюджетних коштів для забезпечення житлом військових.
Постановою Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань "Про стан забезпечення житлом та іншими гарантіями [...] від 23.02.2006 № 3507-IV відзначалось:
… законодавча база у питанні забезпечення житлом військовослужбовців… та їхніх сімей є недосконалою. Вона не містить ефективних гарантій проти нецільового використання коштів, отриманих на будівництво чи закупівлю житла, правових механізмів захисту від усталених у цій сфері зловживань, а створена Кабінетом Міністрів України система фінансування Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей виявилася недієздатною.
Як наслідок такого правового безладдя - кошти Державного бюджету України в багатьох випадках або використовувалися не за призначенням, або розкрадалися...
див.джерело

Згідно звіту «Про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу, а також військовослужбовців правоохоронних органів та Збройних Сил України, 2010»:
…Використання силовими органами протягом останніх трьох років бюджетних коштів у загальній сумі 1433,6 млн.грн. було неефективним і не дало змоги наблизитися до вирішення гострої соціальної проблеми – забезпечення житлом військовослужбовців та правоохоронців…
З порушенням чинного законодавства при закупівлі житла та неефективно шляхом спрямування коштів на будівництво нових об’єктів, збільшення вартості внаслідок прорахунків у проектно-кошторисній документації, нераціональної оплати орендної плати за землю, витрачено 231, 3 млн.грн. бюджетних коштів, або кожна шоста гривня, у тому числі:
Неефективно – 228,1 млн.грн. (Міноборони – 184,8 млн.грн., МВС - …
Виділені з державного бюджету кошти головними розпорядниками спрямовувалися не на пускові об’єкти, а переважно на будівництво нового житла та придбання готових квартир керівному складу, вартість яких на 40 відс. перевищувала вартість побудованих. Замість фінансування пускових об’єктів, для введення в експлуатацію яких необхідно було лише 129, 8 млн.грн., або 9 відс. від отриманого обсягу, більше третини отриманих коштів – 491,5 млн.грн. головними розпорядниками було спрямовано на закупівлю квартир на вторинному ринку.
Зазначене призвело до того, що Міноборони та правоохоронні органи при закупівлі квартир отримали їх майже у два рази менше, ніж у разі використання коштів для завершення будівництва об’єктів з високим ступенем готовності…

див.джерело
У різні роки, в залежності від зусиль керівництва держави та Міноборони, кількість військових - нових власників житла коливалась від 85 до 6 537 осіб. За матеріалами Білої книги 2005-2016 років можна навести наступну статистику вирішення житлової проблеми у Збройних Силах України:


роки Чисельність безквартирних на початок року, тис.осіб Поліпшено житлові умови сімей в/службовців
на кінець року, тис.сімей
2004 46,2 2,8
2005 44,2 6,5
2006 45,5 4,5
2007 51,5 1,6
2008 51,8
(42, 3 – на 01.07) 2,7
2009 42,3 0,1
2010 45,1 2,0
2011 45,2 1,6
2012 44,9 1,3
2013 44,7 0,5
2014 44,4 0,7
2015 41,9 0,9
2016 43,9 1,5

Слід зауважити, у 2005 році, за керівництва Міністерством оборони Анатолія Гриценко, розпочалась робота з впорядкування житлової черги. «За результатами детальної перевірки законності перебування в черзі безквартирних військовослужбовців вона скоротилася на 1 638 осіб…
Надання військовослужбовцям квартир набуло прозорого, контрольованого характеру. Список безквартирних військовослужбовців та прізвища тих, хто отримує житло, розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства оборони та друкуються у військових засобах масової інформації.»
див.джерело
Якщо подивитись таблицю, у 2007 і 2008 роках з цифрами дещо не зрозуміло!? Відомо, що в цей період змінилось керівництво Міноборони, а частина військових почала відновлюватись у черзі за рішенням суду…
І все ж таки думається, що цю плутанину цифр і висновок діяльності у 2008 році, слід розглядати, як бажання нового Міністра Ю.Єханурова (на посаді з грудня 2007р. по червень 2009р.) виглядати більш успішним ніж його попередник: «Протягом року вжиті заходи з встановлення законності постановки військовослужбовців на квартирну чергу та запроваджено електронний облік військовослужбовців, які потребують забезпечення житлом. В результаті станом на 1 липня 2008 р. загальна черга військовослужбовців на отримання житла скоротилася до 42 340 осіб (на початок року 51800 осіб)…»
див. джерело

Крім недосконалої законодавчої бази та безвідповідальності посадовців, до вкрай незадовільної ситуації з житлом для військових майже з року в рік призводили і об’єктивні чинники:
«Така ситуація зумовлена, по-перше, недостатнім фінансуванням програм будівництва і придбання житла для військовослужбовців за рахунок Державного бюджету, внаслідок чого темпи будівництва (придбання) житла є нижчими за темпи зростання квартирної черги. По-друге, постійним невиконанням відповідних планових бюджетних показників. По-третє, несвоєчасністю та/або неритмічністю надходження коштів із загального фонду бюджету, що відчутно знижує ефективність їх використання…»

див. джерело

Все вищенаведене яскраво підтверджує примарність гарантованого державою житла для захисників Вітчизни, а тому партія «Громадянська позиція», в разі обрання до Верховної Ради, буде ініціювати та в подальшому впроваджувати наступні кроки:
• надання військовослужбовцям особливого статусу із відповідним соціальним захистом, на відміну від представників інших силових структур;
• формування Єдиного державного реєстру громадян (військовослужбовців), які потребують поліпшення житлових умов;
• включення до складу житлових комісій усіх рівнів, за квотою, осіб, звільнених із військової служби в запас з числа тих, хто потребує квартир;
• введення грошової компенсації військовослужбовцям за неотримане житло, яка має залежати від єдиного показника - вислуги років, і жодним чином від розміру сім’ї та місця служби.

Заплановані нами заходи дозволять гарантувати забезпечення житлом Захисників України, які по-справжньому будуть вірити у власну державу та її справу, що, як відомо, є запорукою високого бойового духу і боєздатності війська.

Єгор Поляченко, офіцер запасу
Добавил: Булыжник
Похожие публикации:
Оставлено комментариев: 0
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 180 дней со дня публикации.


© 2010-2021 Народная Правда. Все права защищены.
При любом использовании материалов сайта гиперссылка на narodnapravda.org обязательна.